Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

 

Základní informace o přijímacím řízení


Požadavky pro zařazení uchazeče do přijímacího řízení:


Požární ochrana

 
• vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
• výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
• potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru požární ochrana
• potvrzení o členství v SDH nebo v TJ (je-li uchazeč členem)
• podání přihlášky na adresu školy do _. března 2019
• termín přijímacích zkoušek __. 4. a __. 4. 2019 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce 
(1. náhradní termín __. 5., 2. náhradní termín __. 5. 2019)
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově


Učební obory


• vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
• výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
• potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru
• pro učební obory kategorie E (pečovatelské služby, zednické práce) doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum)
• podání přihlášky na adresu školy do _. března 2019
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově nejpozději __. 4. 2019


 Nástavbové studium denní forma vzdělávání


• vyplněná přihláška s prospěchem za druhé pololetí 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku studia učebního oboru
• podání přihlášky na adresu školy do _. března 2019
• ověřená kopie výučního listu (předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud nebyl vydán v době podání přihlášky)
• ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce (předloží uchazeč neprodleně, pokud nebylo vydáno v době podání přihlášky)
• termín přijímacích zkoušek __. 4. a __. 4. 2019 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín __. 5., 2. náhradní termín __. 5. 2019)
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově 


Nástavbové studium dálková forma vzdělávání


• vyplněná přihláška podaná na adresu školy do _. března 2019
• ověřená kopie výučního listu
• ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce
• neověřené kopie vysvědčení za 2. a 3. ročník studia učebního oboru
• termín přijímacích zkoušek __. 4. a __. 4. 2019 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín __. 5., 2. náhradní termín __. 5. 2019)
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově 
 
Pro přijetí je nutné ve škole odevzdat zápisový lístek (s výjimkou nástavbového studia), který uchazeči ze základní školy obdrží ve své škole. Ostatní uchazeči získají zápisový lístek na krajském úřadě na základě zaslání žádosti.

Žádost si můžete stáhnout zde:

Žádost o zápisový lístek Liberecký kraj klikněte  zde

Žádost o zápisový lístek Královehradecký kraj klikněte zde

Potvrzení o členství v SDH/TJ klikněte zde
 
Přihlášky ke studiu:

Přihlášku ke studiu na střední škole si můžete stáhnout zde
 
 Kritéria přijímacího řízení

obor 39-08-M/01 Požární ochrana zde

obor 64-41-L/51 Podnikání denní forma vzdělávání zde

obor 64-41-L/51 Podnikání dálková forma vzdělávání zde

Učební obory zde.

Cvičné testy k přijímacímu řízení  - matematika a český jazyk - si můžete vyzkoušet zde
 
 
 
Den otevřených dveří se uskuteční  30. 11. 2018 od 10:00 do 17:00.
Srdečně zveme k návštěvě školy.
 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz