Přijímací řízení pro školní rok 2018/19

Ředitel Integrované střední školy v Semilech vyhlašuje první kolo přijímacího řízení na maturitní obory požární ochrana, nástavbové studium podnikání v denní i dálkové formě vzdělávání a pro učební obory truhlář, tesař, elektrikář, instalatér, zedník, obráběč kovů, zednické práce, pečovatelské služby. 

Přihlášku ke vzdělávání doručte na adresu školy do 1. března 2018.

Počet volných míst v 1. kole přijímacího řízení

obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
39-08-M/01   Požární ochrana denní 4 roky 30
64-41-L/51 Podnikání (denní) denní 2 roky 30
64-41-L/51 Podnikání (dálková) dálková 3 roky 30

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
33-56-H/01   Truhlář denní 3 roky 20
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 15
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 20
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 20
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 10

23-56-H/01

Obráběč kovů

denní

3 roky

10

75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 roky 14
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 14

Základní informace o přijímacím řízení

požadavky pro zařazení uchazeče do přijímacího řízení

Učební obory

 • vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
 • výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru
 • pro učební obory kategorie E (pečovatelské služby, zednické práce) doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum)
 • podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2018
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově nejpozději 23. 4. 2018

Požární ochrana 

 • vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
 • výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru požární ochrana
 • potvrzení o členství v SDH nebo v TJ (je-li uchazeč členem)
 • podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2018
 • termín přijímacích zkoušek 12. 4. a 16. 4. 2018 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín 10. 5., 2. náhradní termín 11. 5. 2018)
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově

Nástavbové studium denní forma vzdělávání

 • vyplněná přihláška s prospěchem za druhé pololetí 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku studia učebního oboru
 • podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2018
 • ověřená kopie výučního listu (předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud nebyl vydán v době podání přihlášky)
 • ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce (předloží uchazeč neprodleně, pokud nebylo vydáno v době podání přihlášky)
 • termín přijímacích zkoušek 12. 4. a 16. 4. 2018 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín 10. 5., 2. náhradní termín 11. 5. 2018)
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově 

Nástavbové studium dálková forma vzdělávání

 • vyplněná přihláška podaná na adresu školy do 1. března 2018
 • ověřená kopie výučního listu
 • ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • neověřené kopie vysvědčení za 2. a 3. ročník studia učebního oboru
 • termín přijímacích zkoušek 12. 4. a 16. 4. 2018 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín 10. 5., 2. náhradní termín 11. 5. 2018)
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově 

Pro přijetí je nutné ve škole odevzdat zápisový lístek ( s vyjímkou nástavbového studia), který uchazeči ze základní školy obdrží ve své škole. Ostatní uchazeči získají zápisový lístek na krajském úřadě na základě zaslání žádosti. Žádost si můžete stáhnout zde:

Žádost o zápisový lístek Liberecký kraj klikněte zde

Žádost o zápisový lístek Královehradecký kraj klikněte zde

Potvrzení o členství v SDH/TJ klikněte zde

 

Přihlášky ke studiu:

Přihláška ke studiu na střední škole si můžete stáhnout zde

 

Kritéria přijímacího řízení

obor 39-08-M/01 Požární ochrana zde

obor 64-41-L/51 Podnikání denní forma vzdělávání zde

obor 64-41-L/51 Podnikání dálková forma vzdělávání zde

Učební obory zde.

Cvičné testy k přijímacímu řízení  - matematika a český jazyk - si můžete vyzkoušet zde

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz