Přijímací řízení pro školní rok 2019/20

 

Čtvrté kolo kolo přijímacího řízení

Ředitel Integrované střední školy v Semilech vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení. Přihlášku ke vzdělávání doručte na adresu školy do 25. srpna 2019.
Přijímací zkoušky se ve čtvrtém kole nedělají.

Počet volných míst v 4. kole přijímacího řízení

obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
39-08-M/01 Požární ochrana denní 4 roky 0
64-41-L/51 Podnikání (denní) denní 2 roky 2
64-41-L/51 Podnikání (dálková dálková 3 roky 8

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
23-56-H/01 Obráběč kovů denní 3 roky 3
33-56-H/01 Truhlář denní 3 roky 5
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 5
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 0
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 3
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 3
75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 roky 2
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 5

 

Třetí kolo kolo přijímacího řízení

Ředitel Integrované střední školy v Semilech vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Přihlášku ke vzdělávání doručte na adresu školy do 20. června 2019.
Přijímací zkoušky se ve třetím kole nedělají.

Počet volných míst v 3. kole přijímacího řízení

obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
39-08-M/01 Požární ochrana denní 4 roky 0
64-41-L/51 Podnikání (denní) denní 2 roky 4
64-41-L/51 Podnikání (dálková dálková 3 roky 15

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
23-56-H/01 Obráběč kovů denní 3 roky 4
33-56-H/01 Truhlář denní 3 roky 7
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 5
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 0
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 4
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 3
75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 roky 2
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 5

 

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel Integrované střední školy v Semilech vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášku ke vzdělávání doručte na adresu školy do 15. května 2019.
Přijímací zkoušky se ve druhém kole nedělají.

Počet volných míst v 2. kole přijímacího řízení

obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
39-08-M/01 Požární ochrana denní 4 roky 0
64-41-L/51 Podnikání (denní) denní 2 roky 6
64-41-L/51 Podnikání (dálková dálková 3 roky 16

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
23-56-H/01 Obráběč kovů denní 3 roky 4
33-56-H/01 Truhlář denní 3 roky 11
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 6
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 1
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 9
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 5
75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 roky 5
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 5

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 - maturitní obory

  • Obor vzdělávání 39-08-M/01 Požární ochrana

Tabulka výsledků

Ke vzdělávání v Integrované střední škole Semily může být pro zvolený obor vzdělávání přijato maximálně 30 žáků. Vzhledem k faktu, že většina uchazečů podávala dvě přihlášky na různé školy, někteří uchazeči pravděpodobně nepotvrdí úmysl vzdělávat se na naší škole předáním zápisového lístku a dojde tak k posunu pořadí uchazečů. Doporučujeme proto nepřijatým uchazečům podat odvoláni. Formulář pro odvolání níže.

Formulář pro odvolání: formát DOCXformát PDF.

  • 64-41-L/51 Podnikání - denní forma vzdělávání

Tabulka výsledků
Svůj zájem o studium na ISŠ Semily prosím potvrďte telefonicky, případně e-mailem. Děkujeme.

  • 64-41-L/51 Podnikání - dálková forma vzdělávání

Tabulka výsledků
Svůj zájem o studium na ISŠ Semily prosím potvrďte telefonicky, případně e-mailem. Děkujeme.

 

Výsledky přijímacího řízení 2019 - učební obory

Obráběč kovů    Elektrikář    Instalatér    Truhlář
             
Tesař   Zedník   Zednické práce   Pečovatelské služby
             

 

Základní informace o přijímacím řízení

Termíny:

Každý uchazeč by měl obdržet pozvánku na přijímací řízení poštou. Byla odeslána školou dne 18. 3. 2019.

První kolo se koná 12. 4. 2019. Matematika začíná v 8:30, test trvá 70 minut. Český jazyk a literatura začíná v 10:50, test trvá 60 minut.
Druhé kolo se koná 15. 4. 2019. Časový harmonogram je stejný jako v prvním kole.

Informace MŠMT


Požadavky pro zařazení uchazeče do přijímacího řízení:


Požární ochrana

 
• vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
• výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
• potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru požární ochrana
• potvrzení o členství v SDH nebo v TJ (je-li uchazeč členem)
• podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2019
• termín přijímacích zkoušek 12. 4. a 15. 4. 2019 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce 
(1. náhradní termín 13. 5., 2. náhradní termín 14. 5. 2019)
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově
 
Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení
 


Učební obory


• vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
• výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
• potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru
• pro učební obory kategorie E (pečovatelské služby, zednické práce) doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum)
• podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2019
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově
 
Kritéria pro hodnocení přijímacího řízení  
 

 Nástavbové studium denní forma vzdělávání


• vyplněná přihláška s prospěchem za druhé pololetí 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku studia učebního oboru
• podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2019
• ověřená kopie výučního listu (předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud nebyl vydán v době podání přihlášky)
• ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce (předloží uchazeč neprodleně, pokud nebylo vydáno v době podání přihlášky)
• termín přijímacích zkoušek 12. 4. a 15. 4. 2019 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín 13. 5., 2. náhradní termín 14. 5. 2019)
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově 
 
Kritéria hodnocení přijímacího řízení


Nástavbové studium dálková forma vzdělávání


• vyplněná přihláška podaná na adresu školy do 1. března 2019
• ověřená kopie výučního listu
• ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce
• neověřené kopie vysvědčení za 2. a 3. ročník studia učebního oboru
• termín přijímacích zkoušek 12. 4. a . 4. 2019 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín 13. 5., 2. náhradní termín 14. 5. 2019)
• výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově 
 
Kritéria hodnocení přijímacího řízeníKritéria hodnocení přijímacího řízení
 

 
Pro přijetí je nutné ve škole odevzdat zápisový lístek (s výjimkou nástavbového studia), který uchazeči ze základní školy obdrží ve své škole. Ostatní uchazeči získají zápisový lístek na krajském úřadě na základě zaslání žádosti.

Žádost si můžete stáhnout zde:

Žádost o zápisový lístek Liberecký kraj klikněte  zde

Žádost o zápisový lístek Královehradecký kraj klikněte zde

Potvrzení o členství v SDH/TJ klikněte zde
 
 
Přihlášky ke studiu:

Přihlášku ke studiu na střední škole si můžete stáhnout zde
 

Cvičné testy k přijímacímu řízení  - matematika a český jazyk - si můžete vyzkoušet zde
 
  • Sdělení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů (zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019 je k dispozici zde

 

 Informace o přijímacím řízení společnosti CERMAT
 
 
V případě, že si chcete prohlédnout prostory školy, pohovořit si s vyučujícími nebo hlavním vychovatele, můžete si domluvit individuální návštěvu.
Jste srdečně vítáni.
 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz