Přijímací řízení pro školní rok 2018/19

Výsledky přijímacího řízení 2018 - studijní obory

Požární ochrana Nástavbové studium denní Nástavbové studium dálkové

 Vzhledem k tomu, že někteří přijatí uchazeči nastoupí na jinou školu, doporučujeme nepřijatým uchazečům podat odvolání.

Tiskopis odvolání: formát DOCformát PDF.

Uchazeči přijati na nástavbové studium potvrďte obratem e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) zájem nastoupit ke studiu.

Děkujeme.

Blahopřejeme všem úspěšným uchazečům.

 

 

Výsledky přijímacího řízení 2018 - učební obory

Obráběč kovů    Elektrikář    Instalatér    Truhlář
             
Tesař   Zedník   Zednické práce   Pečovatelské služby
             

 

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel Integrované střední školy v Semilech vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení.
Přihlášku ke vzdělávání doručte na adresu školy do 15. května 2018.

Počet volných míst v 2. kole přijímacího řízení

obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
39-08-M/01 Požární ochrana denní 4 roky 0
64-41-L/51 Podnikání (denní) denní 2 roky 0
64-41-L/51 Podnikání (dálková dálková 3 roky 22

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
23-56-H/01 Obráběč kovů denní 3 roky 0
33-56-H/01 Truhlář denní 3 roky 15
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 15
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 12
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 11
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 10
75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 roky 8
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 11

 

Ředitel Integrované střední školy v Semilech vyhlašuje první kolo přijímacího řízení na maturitní obory požární ochrana, nástavbové studium podnikání v denní i dálkové formě vzdělávání a pro učební obory truhlář, tesař, elektrikář, instalatér, zedník, obráběč kovů, zednické práce, pečovatelské služby. 

Přihlášku ke vzdělávání doručte na adresu školy do 1. března 2018.

Počet volných míst v 1. kole přijímacího řízení

obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
39-08-M/01   Požární ochrana denní 4 roky 30
64-41-L/51 Podnikání (denní) denní 2 roky 30
64-41-L/51 Podnikání (dálková) dálková 3 roky 30

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
33-56-H/01   Truhlář denní 3 roky 20
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 15
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 20
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 20
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 10

23-56-H/01

Obráběč kovů

denní

3 roky

10

75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 roky 14
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 14

Základní informace o přijímacím řízení

požadavky pro zařazení uchazeče do přijímacího řízení

Učební obory

 • vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
 • výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru
 • pro učební obory kategorie E (pečovatelské služby, zednické práce) doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum)
 • podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2018
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově nejpozději 23. 4. 2018

Požární ochrana 

 • vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
 • výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru požární ochrana
 • potvrzení o členství v SDH nebo v TJ (je-li uchazeč členem)
 • podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2018
 • termín přijímacích zkoušek 12. 4. a 16. 4. 2018 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín 10. 5., 2. náhradní termín 11. 5. 2018)
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově

Nástavbové studium denní forma vzdělávání

 • vyplněná přihláška s prospěchem za druhé pololetí 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku studia učebního oboru
 • podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2018
 • ověřená kopie výučního listu (předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud nebyl vydán v době podání přihlášky)
 • ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce (předloží uchazeč neprodleně, pokud nebylo vydáno v době podání přihlášky)
 • termín přijímacích zkoušek 12. 4. a 16. 4. 2018 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín 10. 5., 2. náhradní termín 11. 5. 2018)
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově 

Nástavbové studium dálková forma vzdělávání

 • vyplněná přihláška podaná na adresu školy do 1. března 2018
 • ověřená kopie výučního listu
 • ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • neověřené kopie vysvědčení za 2. a 3. ročník studia učebního oboru
 • termín přijímacích zkoušek 12. 4. a 16. 4. 2018 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín 10. 5., 2. náhradní termín 11. 5. 2018)
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově 

Pro přijetí je nutné ve škole odevzdat zápisový lístek ( s vyjímkou nástavbového studia), který uchazeči ze základní školy obdrží ve své škole. Ostatní uchazeči získají zápisový lístek na krajském úřadě na základě zaslání žádosti. Žádost si můžete stáhnout zde:

Žádost o zápisový lístek Liberecký kraj klikněte zde

Žádost o zápisový lístek Královehradecký kraj klikněte zde

Potvrzení o členství v SDH/TJ klikněte zde

 

Přihlášky ke studiu:

Přihláška ke studiu na střední škole si můžete stáhnout zde

 

Kritéria přijímacího řízení

obor 39-08-M/01 Požární ochrana zde

obor 64-41-L/51 Podnikání denní forma vzdělávání zde

obor 64-41-L/51 Podnikání dálková forma vzdělávání zde

Učební obory zde.

Cvičné testy k přijímacímu řízení  - matematika a český jazyk - si můžete vyzkoušet zde

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz