Přijímací řízení pro školní rok 2017/18

Třetí kolo přijímacího řízení

Ředitel Integrované střední školy v Semilech vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Přihlášku ke vzdělávání doručte na adresu školy do 25. srpna 2017.

Počet volných míst v 3. kole přijímacího řízení

obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
39-08-M/01 Požární ochrana denní 4 roky 0
64-41-L/51 Podnikání (denní) denní 2 roky 4
64-41-L/51 Podnikání (dálková dálková 3 roky 14

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
23-56-H/01 Obráběč kovů denní 3 roky 0
33-56-H/01 Truhlář denní 3 roky 6
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 3
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 3
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 7
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 10
75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 roky 5
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 10

 

Výsledky přijímacího řízení 2017 

Požární ochrana   Nástavbové studium - denní forma vzdělávání   Nástavbové studium - dálková forma vzdělávání

Úspěšným uchazečům blahopřejeme!

 

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel Integrované střední školy v Semilech vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Přihlášku ke vzdělávání doručte na adresu školy do 12. května 2017.

Počet volných míst v 2. kole přijímacího řízení

obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
39-08-M/01 Požární ochrana denní 4 roky 0
64-41-L/51 Podnikání (denní) denní 2 roky 0
64-41-L/51 Podnikání (dálková dálková 3 roky 18

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
23-56-H/01 Obráběč kovů denní 3 roky 0
33-56-H/01 Truhlář denní 3 roky 8
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 5
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 5
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 10
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 14
75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 roky 7
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 12

 

Ředitel Integrované střední školy v Semilech vyhlašuje první kolo přijímacího řízení na maturitní obory požární ochrana, podnikání v denní i dálkové formě vzdělávání a pro učební obory truhlář, tesař, elektrikář, instalatér, zedník, obráběč kovů, zednické práce, pečovatelské služby.
Přihlášku ke vzdělávání doručte na adresu školy do 1. března 2017.

Počet volných míst v 1. kole přijímacího řízení

obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
39-08-M/01   Požární ochrana denní 4 roky 30
64-41-L/51 Podnikání (denní) denní 2 roky 30
64-41-L/51 Podnikání (dálková) dálková 3 roky 30

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
33-56-H/01   Truhlář denní 3 roky 20
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 15
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 20
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 20
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 20

23-56-H/01

Obráběč kovů

denní

3 roky

13

75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 roky 14
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 14

Základní informace o přijímacím řízení

požadavky pro zařazení uchazeče do přijímacího řízení

Učební obory

 • vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
 • výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru
 • pro učební obory kategorie E (pečovatelské služby, zednické práce) doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum)
 • podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2017
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově nejpozději 24. 4. 2017

Požární ochrana 

 • vyplněná přihláška s prospěchem za poslední dva roky studia potvrzená ZŠ
 • výstupní hodnocení ze základního vzdělávání (pokud bylo vydáno)
 • potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru požární ochrana
 • potvrzení o členství v SDH nebo v TJ (je-li uchazeč členem)
 • podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2017
 • termín přijímacích zkoušek 12. 4. a 19. 4. 2017 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín 11. 5., 2. náhradní termín 12. 5. 2017)
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově nejpozději 3. 5. 2017, pro náhradní termín 25. 5. 2017.

Nástavbové studium denní forma vzdělávání

 • vyplněná přihláška s prospěchem za druhé pololetí 2. ročníku a 1. pololetí třetího ročníku studia učebního oboru
 • podání přihlášky na adresu školy do 1. března 2017
 • ověřená kopie výučního listu (předloží uchazeč neprodleně po jeho vydání, pokud nebyl vydán v době podání přihlášky)
 • ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce (předloží uchazeč neprodleně, pokud nebylo vydáno v době podání přihlášky)
 • termín přijímacích zkoušek 12. 4. a 19. 4. 2017 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín 11. 5., 2. náhradní termín 12. 5. 2017)
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově nejpozději 3. 5. 2017, pro náhradní termín 25. 5. 2017.

Nástavbové studium dálková forma vzdělávání

 • vyplněná přihláška podaná na adresu školy do 1. března 2017
 • ověřená kopie výučního listu
 • ověřená kopie vysvědčení o závěrečné zkoušce
 • neověřené kopie vysvědčení za 2. a 3. ročník studia učebního oboru
 • termín přijímacích zkoušek 12. 4. a 19. 4. 2017 dle volby uchazeče – uveďte na přihlášce (1. náhradní termín 11. 5., 2. náhradní termín 12. 5. 2017)
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na WWW stránkách školy a na nástěnce v hlavní budově nejpozději 3. 5. 2017, pro náhradní termín 25. 5. 2017.

Po přijetí je nutné ve škole odevzdat zápisový lístek, který uchazeči ze základní školy obdrží ve své škole. Ostatní uchazeči získají zápisový lístek na krajském úřadě na základě zaslání žádosti. Žádost si můžete stáhnout zde:

Žádost o zápisový lístek Liberecký kraj klikněte zde

Žádost o zápisový lístek Královehradecký kraj klikněte zde

Potvrzení o členství v SDH/TJ klikněte zde

 

Přihlášky ke studiu:

Přihláška ke studiu na střední škole forma vzdělání - denní zde.

Přihláška ke studiu na střední škole nástavbové studium - denní zde.

Přihláška ke studiu na střední škole nástavbové studium - dálková zde.

 

Kritéria přijímacího řízení

obor 39-08-M/01 Požární ochrana zde

obor 64-41-L/51 Podnikání denní forma vzdělávání zde

obor 64-41-L/51 Podnikání dálková forma vzdělávání zde

Učební obory zde.

Cvičné testy k přijímacímu řízení 2017 - matematika a český jazyk

 

Jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou,
1. a 2. termín jednotné zkoušky - podrobný rozpis zde

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz