Aktuálně

Podrobný rozpis maturitní zkoušky 2016

  2NS     3ND     4SP  

Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel Integrované střední školy v Semilech vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení na maturitní obory Podnikání v denní i dálkové formě vzdělávání a učební obory truhlář, tesař, elektrikář, instalatér, zedník, zednické práce, pečovatelské služby. Přihlášku ke vzdělávání doručte na adresu školy do 13. května 2016.

Počet volných míst v 2. kole přijímacího řízení

obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
64-41-L/51 Podnikání (denní) denní 2 roky 11
64-41-L/51 Podnikání (dálková dálková 3 roky 12

obory studia poskytující střední vzdělání s výučním listem

Kód oboru Název oboru Forma studia Délka studia Počet volných míst
33-56-H/01 Truhlář denní 3 roky 5
36-64-H/01 Tesař denní 3 roky 8
26-51-H/01 Elektrikář denní 3 roky 7
36-52-H/01 Instalatér denní 3 roky 8
36-67-H/01 Zedník denní 3 roky 8
75-41-E/01 Pečovatelské služby denní 3 roky 7
36-67-E/01 Zednické práce denní 3 roky 9

Při rozhodování je možná důležité vzít v potaz i dnešní situaci - viz. článek:
http://finance.idnes.cz/remeslnici-mzdy-nabidka-firem-d2v-/podnikani.aspx?c=A160509_182258_podnikani_kho
http://www.novinky.cz/kariera/403352-prace-rukama-se-opet-blizi-cene-zlata.html 

Preventivní program při výchově mládeže na ISŠ Semily ve školním roce 2015/2016
Program začal návštěvami vybraných soudních přelíčení z oblasti trestního práva. Žáci 1. a 2. ročníku zjistili, jaká je atmosféra během soudního přelíčení. Byli svědky toho, jak obžalovaní byli přivezeni v poutech z vazební věznice. Pochopili, že křivé svědectví se nevyplácí, neboť je také trestným činem. Že není záviděníhodná ani pozice poškozených, natož pachatelů.  Tento zážitek byl pro mnohé dostatečným poučením, jak se raději vyvarovat nezákonného jednání. Velice se osvědčily besedy se soudci a státními zástupci ihned po hlavních líčeních v soudní síni. Paní doktorka Behenská a pan doktor Fišer odpovídali na dotazy žáků, vysvětlovali bližší okolnosti případů.

Poslední zvonění 2016

V pátek 29. dubna 2016 uspořádala třída NS 2 poslední zvonění. Písničkou se loučili se svými vyučujícími a mladšími spolužáky. Pro své následovníky - 1. ročník nástavbového studia podnikání - připravili pasování na budoucí maturitní ročník. Prváci vzali jejich test s humorem, určitě vážně i rady Petra Jona, mluvčího maturitní třídy, jak mají v příštím roce poctivě přistupovat ke studijním povinnostem. Vše v pohodové atmosféře, s vtipem a správnou mírou. Navštívili i paní starostku Lenu Mlejnkovou. Pohádkové bytosti se loučily po dvou letech se školou, kde je po neděli čekají státní maturity, pak dvoudenní praktická zkouška z chodu firmy a koncem května ústní zkoušky.

Odchází třída hodných, pracovitých, organizačně schopných a kamarádských studentů. Všichni vyučující na ně budou rádi vzpomínat. Ať se jim daří nejen při zkoušce dospělosti, ale i v osobním i profesním životě.

Ludmila Jiroušová
třídní učitelka

ŽÁCI ISŠ SEMILY V PARLAMENTU ČR
Studenti 1. ročníku nástavbového studia Podnikání a žáci všech učebních oborů 3. Ročníku absolvovali exkurzi do obou komor Parlamentu ČR. Přes 40 účastníků akce si prohlédlo prostory Valdštejnského paláce – sídla horní komory Parlamentu ČR. Průvodkyně je seznámila nejen s bohatou historií této budovy, ale také se zázemím práce našich zákonodárců.

Soutěž "Zlaté české ručičky"
Žáci 1. a 2. ročníku oboru truhlář Filip Fejfar, Tadeáš Ebert, Jan Jakoubě a Matěj Michalík se účastní soutěže Českomoravské komory odborových svazů pro žáky středních škol „ Zlaté české ručičky“. Pod vedením mistra pana Jiřího Šádka vyrobili hračky pro děti z dětských domovů.

Zlate c rucicky m  

  

Zlate c rucicky1 m

Naši žáci na exkurzi v Albrechticích v Jizerských horách

DETOA, s. r. o., výrobce tradičních dřevěných hraček byla cílem odborné exkurze našich truhlářů, tesařů, ale i studentů prvního ročníku nástavbového studia Podnikání. Celá prohlídka probíhala v souladu s technologickým postupem zpracování dřeva. Žáci nejprve viděli uskladněné dřevo, které přirozeně vysychá. Dál pokračovali prohlídkou pily, dílny, kde se připravují jednotlivé díly hraček. Sledovali i jejich barevnou úpravu a na závěr kompletaci hraček na výrobní lince. Zajímavá byla i expedice. S řízením celé firmy, která zaměstnává kolem 170 pracovníků, je seznámil ředitel Jaroslav Zeman. Součástí exkurze byla i návštěva muzea výroby hraček. V podnikové prodejně si každý mohl nakoupit dnes již evropskou raritu – hračku vyrobenou z masivu.

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Výsledky přijímacího řízení do oboru Podnikání (dálková forma vzdělání) naleznete zde.

 

Výsledky přijímacího řízení do oboru Podnikání (denní forma vzdělání) naleznete zde.

 

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů:

Elektrikář Instalatér Truhlář

nove logo

Pečovatelské služby


nove logo 
Tesař   Zedník

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 20. dubna 2016.
Program schůzek je zaměřen na hodnocení výsledků vzdělávání na konci 3. čtvrtletí a na další informace týkající se jednotlivých tříd a provozu školy.
Třídní schůzky začínají v 16.00 hodin společnou částí s třídními učiteli. Od 16.30 do 18.00 hodin můžete navštívit jednotlivé vyučující a získat podrobnější informace o prospěchu Vašich dětí, případně projednat další záležitosti týkající se jejich vzdělávání.

Den učitelů – ocenění naší kolegyně
Na slavnostním setkání u příležitosti předávání ocenění pedagogickým pracovníkům Libereckého kraje dne 30. března 2016 byla mezi jednadvaceti vybranými pedagogy ze všech typů škol oceněna za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost naše kolegyně Mgr. Ludmila Jiroušová. Ocenění pedagogům předávali hejtman Martin Půta a radní pro školství paní Alena Losová. Ludmila Jiroušová je po Jiřím Šádkovi a Danielu Sisrovi již třetím takto oceněným pedagogem působícím v naší škole. Blahopřejeme.

DSC 1975m IMG 20160331 123107m DSC 2023m

Více fotografií naleznete ve fotogalerii zde. Video z akce je možné také vidět zde.

Pozvánka k přijímací zkoušce na obor Podnikání v denní formě vzdělávání

Ředitel Integrované střední školy v Semilech Vás zve k vykonání přijímací zkoušky na obor 64-41-L/51 Podnikání v denní formě vzdělávání, která se koná dne 18. 4. a 19. 4. 2016 od 12. 00 v hlavní budově Integrované střední školy v Semilech, ul. 28. října 607.

Harmonogram:

12.00 – 12.15 instruktáž
12:15 – 13.15 test z obecných studijních předpokladů
13.15 – 13.30 dotazník

Úspěch našich žáků na soutěži SUSO

Velkého úspěchu dosáhli naši žáci na krajské soutěži SUSO 2016. Jde o každoročně pořádanou soutěžní přehlídku stavebních řemesel. Letos se toto krajské kolo konalo ve dnech 18. a 19. března v kulturním středisku Aldis v Hradci Králové.
Na soutěžní ploše se sešlo 16 škol.

Naši žáci oboru zedník - Pavel Kobr a Patrik Stocki dosáhli v této konkurenci na 3. místo. Gratulujeme.

Suso1 m   Suso2 m

Celostátní soutěž o nejlepší stavební výrobky a technologie 2016. Naše škola v odborné porotě.

V úterý 23. února proběhla v Hradci Králové výstava a ústní prezentace stavebních výrobků a technologií zařazených do soutěže Výrobek roku 2016. Na soutěži představilo 16 firem své novinky, které přichází na trh Evropské unie, zejména v České republice. Do odborné poroty, která vyhodnotí nejlepší výrobek roku 2016, bylo vybráno 20 odborných učitelů ze středních a vysokých škol, mezi nimi i Ing. Bc. Petr Holubička.
Jsme potěšeni, že se naše škola mohla zapojit do soutěže. Zároveň nám to umožní seznámit naše žáky s novinkami ve stavebnictví.

Ples ISŠ Semily 2016

Dne 5. 2. 2016 se konal tradiční ples ISŠ Semily. Fotografie si můžete prohlédnout v sekci fotogalerie - zde.

IMG 1111    IMG 1221

Akce se vydařila. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě podíleli.

Informace k maturitní zkoušce 2016

Jednotné zkušební schéma písemné části maturitní zkoušky 2016 je možné stáhnout zde.

Bližší informace naleznete na stránkách www.novamaturita.cz.

Přijímací řízení na školní rok 2016/17

Veškeré informace o přijimacím řízení a podmínkách přijetí jsou uvedeny v sekci INFORMACE O STUDIU - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Letak All11 m Letak All2 m

Přehled učebních oborů

Tesar1 m Truhlar1 m Klempir1 m Instalater1 m
Tesař Truhlář Klempíř Instalatér
Elektrikar1 m Zednik1 m pec sl1 m Zedn prace1 m
Elektrikář Zedník Pečovatelské služby Zednické práce

Maturitní ples 2015
Dne 5. 2. 2015 v KC Golf Semily od 20:00 začíná již 18. maturitní ples ISŠ Semily.
Jste srdečně zváni. Vstupenky si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru v Semilech.

Ples2015 m

Rozpis vyučování tříd ND pro 2. pol. š. r. 2015/2016

Třídy 1ND a 2ND

Datum 15. - 16. 1. 29. - 30. 1. 19. - 20. 2. 4. - 5. 3. 18. - 19. 3. 1. -  2. 4. 15. - 16. 4. 29. - 30. 4. 13. - 14. 5. 3. - 4. 6.
Rozvrh 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Třída 3ND

Datum 15. - 16. 1. 29. - 30. 1. 19. - 20. 2. 26. - 27. 2 4. - 5. 3. 18. - 19. 3. 1. -  2. 4. 8. - 9. 4. 15. - 16. 4. 29. - 30. 4.
Rozvrh 1 2 1 speciální 2 1 2 speciální 1 2

Volba učebního oboru

Další kroky žáků po ukončení základní školy ovlivňuje mnoho faktorů. Rozhodování je věc nelehká a závažná.
Možná Vám pomůže tento odkaz. 
(Byla použita reportáž TV Nova - hlavní zpravodajství ze dne 25. 10. 2015)

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz