Aktuálně

Maturitní ples 2015

Dne 13. 2 .2015 proběhl již tradiční maturitní ples ISŠ Semily.
Akce se vydařila a hosté odcházeli spokojeni.

Na plese také oslavila významné životní jubileum dlouholetá členka učitelského sboru paní Mgr. Eliška Vodvárková - gratulujeme i touto cestou.

IMG 5086 1 IMG 5343 1 IMG 5087 1

Fotografie si můžete prohlédnout v sekci FOTOGALERIE.

Mezinárodní projekt PISA 2015

Naše škola byla vybrána do mezinárodního projektu PISA 2015. Šetření projektu OECD PISA se účastní žáci z více než 70 zemí celého světa. Součástí projektu je i počítačové testování žáků se zaměřením na přírodovědnou gramotnost a týmové řešení problémů.

Maturitní ples 2015
Dne 13.2.2015 v KC Golf Semily od 20:00 začíná již 17. maturitní ples ISŠ Semily.
Jste srdečně zváni.

ples20151 m

Maturita 2015

Do sekce Informace o studiu - Maturitní zkouška byly přidány aktuální informace o průběhu.
Veškeré další materiály naleznete také na webu www.novamaturita.cz

Pedagog naší školy do Bruselu

Učitelka naší školy Mgr. Ludmila Jiroušová byla vybrána mezi 20 pedagogů z České republiky. Začátkem března 2015 se zúčastní studijní cesty do Bruselu. Blahopřejeme.

Termíny výuky dálkové nástavby 2. pol. 2014/15

1. a 2. ročník

16.1.-17.1. L 30.1.-31.1. S 20.2.-21.2. S 6.3.-7.3. L 20.3.-21.3. S 27.3.-28.3. L 10.4.-11.4. S 24.4.-25.4. L 22.5-23.5. L 5.6-6.6. S

3. ročník

16.1.-17.1. L 30.1.-31.1. S 20.2.-21.2. S 27.2.-28.2. L 6.3.-7.3. L 20.3.-21.3. S 27.3.-28.3. L 10.4.-11.4. S 17.4.-18.4. S 24.4.-25.4. L

Přejeme klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a zdraví v nadcházejícím roce

PF 2015

Preventivní činnost školy ve spolupráci s Okresním soudem v Semilech

Studenti nástavbového studia se zúčastnili v listopadu a prosinci dvou hlavních líčení trestního práva. Vhodná nabídka jednotlivých hlavních líčení přispívá k hlubšímu pochopení odpovědnosti každého člověka za jeho jednání. Studenty zajímají zejména trestné činy ohrožující zdraví, proti lidské důstojnosti, ublížení na zdraví, návykové látky, maření rozhodnutí státního orgánu, dopravní nehody.
Všechny tyto případy byly projednávány s obžalovanými, kteří byli přivezeni eskortou z vazební věznice. Tyto situace jsou pro studenty varováním pro jejich budoucí osobní i profesní život.
Hlavním líčením předsedali JUDr. S. Behenská a JUDr. M. Fišer, kteří pro skončení líčení v následné besedě studentům vysvětlili průběh a závažnost trestných činů, zodpověděli dotazy studentů.

Exkurze Detoa Albrechtice, s. r. o.

Studenti nástavbového studia a žáci tříletého oboru truhlář navštívili 12. 12. 2014 firmu vyrábějící tradiční české dřevěné hračky z masivu /faktický nástupce semilské TOFY/. Ředitel podniku a senátor Jaroslav Zeman přiblížil studentům historii výroby hraček, systém řízení s. r. o., expedici, která dodává 80 % produkce do zahraničí. Studenti viděli, že i tato malá firma modernizuje výrobu – zavádí do výroby automaty, tím zvyšuje produktivitu práce, nahrazuje namáhavou práci moderní technikou.
Po prohlídce jednotlivých provozů následovala návštěva muzea a firemní prodejny, kde si mohli nakoupit dárečky k Vánocům.

Preventivní činnost školy ve spolupráci s policií ČR v průběhu podzimu 2014

Žákyně a žáci 1. ročníku oboru truhlář, tesař a provozní služby se v listopadu zúčastnili přednášky Kriminalita mládeže a sociálně-patologické jevy. Pro žáky bylo velmi zajímavé, když se mohli podívat do míst, kam se běžný člověk nedostane. Viděli některou moderní techniku, s níž policie pracuje. Přednášející pí Šídová , p. Kmínek a pracovníci dalších oddělení se žákům věnovali a zprostředkovali jim zajímavé poznatky. Součástí akce byla i prohlídka cel předběžného zadržení, střelnice, tělocvičny, autoparku atd.
Tato akce je součástí Minimálního preventivního programu ISŠ Semily. Následovat bude návštěva hlavního líčení u Okresního soudu v Semilech a exkurze do Věznice v Rýnovicích. Ještě v tomto školním roce proběhne přednáška Mgr. Pavla Kuřátka z Věznice ve Valdicích věnovaná kriminalitě mládeže.

Přehled sportovních akcí naší školy v 1. pololetí 2014

Atletika – středoškolský pohár 18. září v Turnově, ISŠ Semily – 7. místo
Malá kopaná – okresní turnaj 7. října v Turnově , 5. místo
Fotbal – pohár Josefa Masopusta 21. října v Železném Brodě , 3. místo
Basketbal – okresní turnaj SŠ 11. listopadu v Jilemnici, 2. místo. Reprezentovali: Průcha, Kvintus, T. Novotný, Eder, F. Janoušek, Jakubičko, J. Janoušek, Kvíčala, Janovský.
Volejbal – okresní turnaj SŠ, pořadatel ISŠ Semily, 26.-27.11., chlapci 4. místo
Florbal - okresní turnaj SŠ 9. prosince v Turnově, 5. místo

Evropský dům a Česká národní banka Praha

Studenti nástavbového studia podnikání navštívili Evropský dům, kde během dvouhodinového programu získali informace o historii a současnosti EU. Prezentace věnovaná strukturálním fondům EU byla směřována na využití evropských peněz při studiu středoškoláků i vysokoškoláků v zahraničí – program Erasmus. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavého i o stránkách EURES. Mnozí z nich chtějí po ukončení studia získávat pracovní zkušenosti mimo ČR. Stejně jako europoslanci si vyzkoušeli hlasovací zařízení. Rozhodovali o termínu vstupu ČR do eurozóny, o rozšiřování EU.

Po obědě byla naplánovaná exkurze do České národní banky. Bohatý program, ale málo času. Nejzajímavější byly falzifikáty našich bankovek – studenti odhadovali, které jsou pravé a které falešné. Zážitkem na celý život /už se zřejmě nebude opakovat/ bylo zvednutí zlaté cihly. Znalosti studentů o naší centrální bance a historii platidel byly oceněny při soutěži, kde uspěli studenti Pink, Zahrádka a Jón.
Cesta domů rychlíkem byla náročná. Výluka, zpoždění náhradní autobusové dopravy, nepravdivé informace zaměstnanců ČD byly příčinou, že cesta do Semil trvala 4 hodiny. Důležité ale bylo, že všichni dojeli do svých domovů obohaceni o nové poznatky.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

TechUP – projektový den ve škole

Naše škola se zapojila do projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Libereckém kraji“ (zkratka TechUP). Projekt podporuje spolupráci základních a středních škol v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání. V rámci projektu proběhne v letošním školním roce pět projektových dnů, ve kterých si žáci 8. a 9. tříd základních škol semilského  regionu vyzkouší v dílnách odborného výcviku rozličné činnosti v oborech truhlář, tesař, elektrikář, instalatér a klempíř. První projektový den se konal ve středu 12. listopadu za účasti 97 žáků ze základních škol z Jilemnice, Železného Brodu, Lomnice nad Popelkou, Libštátu, Loukova, Rovenska pod Troskami a Semil. Mnozí z účastníků projevili až nečekané dovednosti v řemeslech, se kterými se možná setkali poprvé v životě. Znovu se uvidíme 10. prosince. Atmosféru projektového dne zachycenou na fotografiích naleznete ZDE.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se konají ve dnech 28.11.2014 a 29.11.2014 ve všech prostorách školy.
V pátek 28.11. je začátek ve 12:00 a konec v 17:00, v sobotu 29.11. pak začátek v 8:00 a konec ve 12:00.

Jste srdečně zvání k prohlídce naší školy.

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají dne 19.11.2014 od 15:00 v budově školy.

Burza škol 2014

Ve středu 5. listopadu se v budově Integrované střední školy v Turnově konal 20. ročník burzy škol. Při této akci mají možnost střední školy z regionu představit žákům základních škol svoji nabídku učebních i studijních oborů.
Vypraveno bylo celkem 14 autobusů, kromě dětí z místních škol burzu navštívili deváťáci z Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Vysokého, ale i například z Českého Dubu a Mnichova Hradiště.
Naše škola je tradičním účastníkem. Fotografie si můžete prohlédnou zde.

Soutěž „ Machři roku 2014“
29. září 2014 proběhl v Sokolově již šestý ročník celostátní soutěže Machři roku 2014. V této soutěži si porovnávají naučené dovednosti žáci různých oborů. Z naší školy soutěžila dvoučlenná družstva elektrikářů, instalatérů a truhlářů. Nejlépe se umístili elektrikáři Aleš Baudyš a Aleš Ulrich, kteří v konkurenci patnácti družstev z celé republiky obsadili skvělé druhé místo. Více v sekci AKTIVITY - SOUTĚŽE.

Témata k ústní maturitní zkoušce

Upozornění hlavně pro maturující ročníky: v sekci INFORMACE O STUDIU - MATURITNÍ ZKOUŠKA byla zveřejněna témata k ústní maturitní zkoušce školního roku 2014/2015.

Školní seznam literárních děl

Upozornění hlavně pro maturující ročníky: v sekci INFORMACE O STUDIU - MATURITNÍ ZKOUŠKA byl zveřejněn školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku školního roku 2014/2015.

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz