Aktuálně

Preventivní činnost školy ve spolupráci s Okresním soudem v Semilech

Studenti nástavbového studia se zúčastnili v listopadu a prosinci dvou hlavních líčení trestního práva. Vhodná nabídka jednotlivých hlavních líčení přispívá k hlubšímu pochopení odpovědnosti každého člověka za jeho jednání. Studenty zajímají zejména trestné činy ohrožující zdraví, proti lidské důstojnosti, ublížení na zdraví, návykové látky, maření rozhodnutí státního orgánu, dopravní nehody.
Všechny tyto případy byly projednávány s obžalovanými, kteří byli přivezeni eskortou z vazební věznice. Tyto situace jsou pro studenty varováním pro jejich budoucí osobní i profesní život.
Hlavním líčením předsedali JUDr. S. Behenská a JUDr. M. Fišer, kteří pro skončení líčení v následné besedě studentům vysvětlili průběh a závažnost trestných činů, zodpověděli dotazy studentů.

Exkurze Detoa Albrechtice, s. r. o.

Studenti nástavbového studia a žáci tříletého oboru truhlář navštívili 12. 12. 2014 firmu vyrábějící tradiční české dřevěné hračky z masivu /faktický nástupce semilské TOFY/. Ředitel podniku a senátor Jaroslav Zeman přiblížil studentům historii výroby hraček, systém řízení s. r. o., expedici, která dodává 80 % produkce do zahraničí. Studenti viděli, že i tato malá firma modernizuje výrobu – zavádí do výroby automaty, tím zvyšuje produktivitu práce, nahrazuje namáhavou práci moderní technikou.
Po prohlídce jednotlivých provozů následovala návštěva muzea a firemní prodejny, kde si mohli nakoupit dárečky k Vánocům.

Preventivní činnost školy ve spolupráci s policií ČR v průběhu podzimu 2014

Žákyně a žáci 1. ročníku oboru truhlář, tesař a provozní služby se v listopadu zúčastnili přednášky Kriminalita mládeže a sociálně-patologické jevy. Pro žáky bylo velmi zajímavé, když se mohli podívat do míst, kam se běžný člověk nedostane. Viděli některou moderní techniku, s níž policie pracuje. Přednášející pí Šídová , p. Kmínek a pracovníci dalších oddělení se žákům věnovali a zprostředkovali jim zajímavé poznatky. Součástí akce byla i prohlídka cel předběžného zadržení, střelnice, tělocvičny, autoparku atd.
Tato akce je součástí Minimálního preventivního programu ISŠ Semily. Následovat bude návštěva hlavního líčení u Okresního soudu v Semilech a exkurze do Věznice v Rýnovicích. Ještě v tomto školním roce proběhne přednáška Mgr. Pavla Kuřátka z Věznice ve Valdicích věnovaná kriminalitě mládeže.

Přehled sportovních akcí naší školy v 1. pololetí 2014

Atletika – středoškolský pohár 18. září v Turnově, ISŠ Semily – 7. místo
Malá kopaná – okresní turnaj 7. října v Turnově , 5. místo
Fotbal – pohár Josefa Masopusta 21. října v Železném Brodě , 3. místo
Basketbal – okresní turnaj SŠ 11. listopadu v Jilemnici, 2. místo. Reprezentovali: Průcha, Kvintus, T. Novotný, Eder, F. Janoušek, Jakubičko, J. Janoušek, Kvíčala, Janovský.
Volejbal – okresní turnaj SŠ, pořadatel ISŠ Semily, 26.-27.11., chlapci 4. místo
Florbal - okresní turnaj SŠ 9. prosince v Turnově, 5. místo

Evropský dům a Česká národní banka Praha

Studenti nástavbového studia podnikání navštívili Evropský dům, kde během dvouhodinového programu získali informace o historii a současnosti EU. Prezentace věnovaná strukturálním fondům EU byla směřována na využití evropských peněz při studiu středoškoláků i vysokoškoláků v zahraničí – program Erasmus. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavého i o stránkách EURES. Mnozí z nich chtějí po ukončení studia získávat pracovní zkušenosti mimo ČR. Stejně jako europoslanci si vyzkoušeli hlasovací zařízení. Rozhodovali o termínu vstupu ČR do eurozóny, o rozšiřování EU.

Po obědě byla naplánovaná exkurze do České národní banky. Bohatý program, ale málo času. Nejzajímavější byly falzifikáty našich bankovek – studenti odhadovali, které jsou pravé a které falešné. Zážitkem na celý život /už se zřejmě nebude opakovat/ bylo zvednutí zlaté cihly. Znalosti studentů o naší centrální bance a historii platidel byly oceněny při soutěži, kde uspěli studenti Pink, Zahrádka a Jón.
Cesta domů rychlíkem byla náročná. Výluka, zpoždění náhradní autobusové dopravy, nepravdivé informace zaměstnanců ČD byly příčinou, že cesta do Semil trvala 4 hodiny. Důležité ale bylo, že všichni dojeli do svých domovů obohaceni o nové poznatky.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

TechUP – projektový den ve škole

Naše škola se zapojila do projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Libereckém kraji“ (zkratka TechUP). Projekt podporuje spolupráci základních a středních škol v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání. V rámci projektu proběhne v letošním školním roce pět projektových dnů, ve kterých si žáci 8. a 9. tříd základních škol semilského  regionu vyzkouší v dílnách odborného výcviku rozličné činnosti v oborech truhlář, tesař, elektrikář, instalatér a klempíř. První projektový den se konal ve středu 12. listopadu za účasti 97 žáků ze základních škol z Jilemnice, Železného Brodu, Lomnice nad Popelkou, Libštátu, Loukova, Rovenska pod Troskami a Semil. Mnozí z účastníků projevili až nečekané dovednosti v řemeslech, se kterými se možná setkali poprvé v životě. Znovu se uvidíme 10. prosince. Atmosféru projektového dne zachycenou na fotografiích naleznete ZDE.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří se konají ve dnech 28.11.2014 a 29.11.2014 ve všech prostorách školy.
V pátek 28.11. je začátek ve 12:00 a konec v 17:00, v sobotu 29.11. pak začátek v 8:00 a konec ve 12:00.

Jste srdečně zvání k prohlídce naší školy.

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají dne 19.11.2014 od 15:00 v budově školy.

Burza škol 2014

Ve středu 5. listopadu se v budově Integrované střední školy v Turnově konal 20. ročník burzy škol. Při této akci mají možnost střední školy z regionu představit žákům základních škol svoji nabídku učebních i studijních oborů.
Vypraveno bylo celkem 14 autobusů, kromě dětí z místních škol burzu navštívili deváťáci z Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Vysokého, ale i například z Českého Dubu a Mnichova Hradiště.
Naše škola je tradičním účastníkem. Fotografie si můžete prohlédnou zde.

Soutěž „ Machři roku 2014“
29. září 2014 proběhl v Sokolově již šestý ročník celostátní soutěže Machři roku 2014. V této soutěži si porovnávají naučené dovednosti žáci různých oborů. Z naší školy soutěžila dvoučlenná družstva elektrikářů, instalatérů a truhlářů. Nejlépe se umístili elektrikáři Aleš Baudyš a Aleš Ulrich, kteří v konkurenci patnácti družstev z celé republiky obsadili skvělé druhé místo. Více v sekci AKTIVITY - SOUTĚŽE.

Témata k ústní maturitní zkoušce

Upozornění hlavně pro maturující ročníky: v sekci INFORMACE O STUDIU - MATURITNÍ ZKOUŠKA byla zveřejněna témata k ústní maturitní zkoušce školního roku 2014/2015.

Školní seznam literárních děl

Upozornění hlavně pro maturující ročníky: v sekci INFORMACE O STUDIU - MATURITNÍ ZKOUŠKA byl zveřejněn školní seznam literárních děl pro maturitní zkoušku školního roku 2014/2015.

Informace pro úspěšné maturanty - podzim 2014

Maturitní vysvědčení spolu s protokolem je možné si vyzvednout u pana zástupce ředitele od pátku 19.9.2014.

Podrobný rozpis ústní maturitní zkoušky - podzim 2014

Maturitní zkouška proběhne v učebně číslo 33 v nové budově ISŠ Semily.

Rozpis naleznete zde.

 

Termíny výuky dálkové nástavby 2014/2015

Rozvrh Datum 
Druhý - sudý 5. - 6.9. 
První - lichý 19. - 20.9. 
Druhý - sudý 3. - 4.10. 
První - lichý 17. - 18.10.
Druhý - sudý 31.10. - 1.11.
Druhý - sudý 7. - 8.11.
První - lichý 21. - 22.11.
Druhý - sudý 28. - 29.11.
První - lichý 12. - 13.12.
První - lichý 9. -10.1.2015

 

Rozvrh tříd pro první - lichý týden
 Třída 1ND Třída 2ND  Třída 3ND 
Rozvrh tříd pro druhý - sudý týden
Třída 1ND Třída 2ND Třída 3ND

Termíny opravných závěrečných zkoušek 2014

 • 15.9.2014 - písemná část (začátek v 7:45)
 • 16. -18.9.2014 - praktická část (začátek v 7:00)
 • 25.9.2014 - ústní část (začátek v 7:45)

Podzimní termíny maturitní zkoušky 2014

 • Písemné zkoušky státní části se konají od 1.9. do 4.9. Přesný rozpis zde.
  Pozvánky budou zaslány elektronicky.
 • Praktické zkoušky 8.9. a 9.9. od 7:45.
 • Ústní zkoušky se konají 12.9. Podrobný rozpis bude zveřejněn 3.9.

Zahájení školního roku 2014/2015

 • 1. ročník - zahájení se koná v prostorách KC Golf Semily od 8.00
 • 2. ročník - začíná praxí, sraz na pracovištích
 • 3. ročník - začíná teorií, sraz ve škole
 • Studijní obory  - zahájení ve škole

Informace pro studenty 1. ročníku dálkové nástavby 2014/2015

Důležité kontakty a doporučenou literaturu naleznete zde.

Pozvánku na informativní setkání naleznete zde.

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz