Pravomoce a působnost ředitele školy je dána Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ředitel školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

  • přijetí ke vzdělávání ve střední škole
  • přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání
  • opakování ročníku
  • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy
  • uznání dosaženého vzdělání
  • povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz