Aktuálně

Maturitní zkouška z anglického jazyka - školní čast

Na stránkách školy byla zveřejněna témata k ústní maturitní zkoušce z anglického jazyka - školní část. Naleznete je v sekci INFORMACE O STUDIU - MATURITNÍ ZKOUŠKA.

 

Prezentace středních škol a zaměstnavatelů - Trutnov, UFFO
21. října se konal v Trutnově druhý ročník akce s názvem Prezentace středních škol a zaměstnavatelů, kterou pořádá Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Královéhradecký kraj. Prezentace si kladla za cíl představit zajímavé studijní obory přímo žákům devátých tříd a jejich rodičům. Naše škola byla přímým účastníkem. Fotografie z akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
IMG 20161021 140115 IMG 20161021 081534 IMG 20161021 132412

Předání maturitních vysvědčení

Upozornění pro úspěšné maturanty podzimního maturitního termínu: vysvědčení jsou k dispozici u pana zástupce ředitele Ing. Bc. Petra Holubičky.

Školní seznam literárních děl 2016-2017

Byl přidán školní seznam literárních děl 2016-2017. Naleznete ho v sekci - INFORMACE O STUDIU - MATURITNÍ ZKOUŠKA

Učni ISŠ  Semily nejlepší v kraji

Na konci uplynulého školního roku jedna třetina absolventů učebních oborů absolvovala závěrečné zkoušky s vyznamenáním. Závěrečná zkouška má podobně jako maturita tzv. jednotné zadání platné pro všechny školy v republice. Tato profesní zdatnost našich žáků se projevila v  soutěži o titul Stavba roku Libereckého kraje. Cenu Junior, která vyzdvihuje výbornou činnost učňů stavebních oborů, získali truhláři Libor Tesař a Stanislav Knížek za dílo Dveře a vrata v kapli v Holíně u Jičína. V soutěži byli ocenění i další žáci školy - zedníci Pavel Kobr, Tomáš Kiš, Tomáš Janata a tesaři Milan Hyška a Petr Vaněk. Jako poděkování získali od Libereckého kraje a partnerů finanční odměnu a diplom. Zakázku, která vedla k získání Ceny Junior získala škola ve veřejné soutěži.

diplom m Soutez osoby m oceneni m

Semilský pecen 2016

V sobotu 11. září se v Semilech konal 13. ročník tradičních dožínkových slavností.
V průběhu celého dne si návštěvníci mohli prohlédnout ukázky tradiční řemeslné výroby, historické i současné zemědělské techniky. Součástí byly soutěže a hry pro děti, rukodělné dílničky, prodej řemeslných a zemědělských produktů. Naše škola je již tradičním účastníkem. O prezentaci, kterou vedl pan Jiří Šádek byl velký zájem.

IMG 20160910 112555 IMG 20160910 112617 IMG 20160910 112634
IMG 20160910 112704 IMG 20160910 112623 IMG 20160910 112713

Začátek školního roku na ISŠ Semily

v novém školním roce jsme přivítali 112 žáků 1. ročníků, 58 žáků v učebních oborech, 21 žáků v denním nástavbovém studiu a 33 žáků v dálkové nástavbě. To znamená mírný nárůst žáků v učebních oborech. 
Zásadní novinky však připravujeme od září 2017. Otevřeme nový čtyřletý maturitní obor Požární ochrana a tříletý učební obor Obráběč kovů. Vycházíme tak vstříc poptávce žáků, rodičů i zaměstnavatelů v regionu. Absolventi oboru Požární ochrana se uplatní při výkonu služby v oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva. Uplatnění naleznou též na úseku krizového řízení a havarijního plánování, jako odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany. Po dalším specializovaném výcviku též jako profesionální pracovníci hasičského záchranného sboru. Obor Požární ochrana se nevyučuje v žádné škole v Libereckém a Královéhradeckém kraji. 
Zřízení oboru Obráběč kovů reaguje především na poptávku významných zaměstnavatelů v regionu (Charvát AXL a.s. Semily, DEVRO, s.r.o. Jilemnice) po kvalifikovaných zaměstnancích strojních profesí. Absolventi tak nebudou mít problém s uplatněním na trhu práce.
Děkujeme všem firmám a organizacím (krajský úřad, město Semily, HZS Semily a Liberec, Charvát AXL a.s. Semily), které se podílely na přípravě nových oborů.
Věříme, že rozšíření nabídky o nové obory přispěje k rozvoji školství v Semilech.

Karlštejn 2016

Žáci několika tříd se zúčastnili poznávacího zájezdu na jeden z nejznámějších hradů naší země. Po loňské prohlídce Národního technického muzea v Praze škola přistoupila k návštěvě hradu Karlštejn a připomenula tím žákům výročí 700.let od narození Karla IV.
Fotografie naleznete v sekci fotogalerie.

Maturitní zkouška - opravné a náhradní termíny

Praktická část se bude konat ve dnech 7. a 8. 9. 2016 v učebně č. 9.

Opravné a náhradní termíny maturitní zkoušky se budou konat dne 13. 9. 2016 od 7.45.
Podrobný rozpis zde pro nástavbové studium a zde pro pro třídu SP4.

Závěrečná zkouška - opravný termín

Opravný termín závěrečných zkoušek se bude konat:
písemná zkouška - 14. 9. 2016 od 7.45
ústní zkouška - 22. 9. 2016 od 7:45

Informace k zahájení nového školního roku

  • 1. ročník

Žáci přijdou ve čtvrtek 1. září 2016 v 7.45 hodin do hlavní budovy školy v ulici 28. října 607. V přidělených učebnách se jim budou věnovat třídní učitelé do 9.20 hodin. V průběhu těchto dvou vyučovacích hodin budou seznámeni se školním řádem, rozvrhem hodin a obecně systémem studia ve škole. V 9.30 se v doprovodu učitele odborného výcviku přesunou na pracoviště odborného výcviku. Zde se dozvědí vše potřebné o organizaci odborného výcviku. Předpokládané ukončení výuky v 11.00 hodin.

  • 2. ročník

Žáci přijdou ve čtvrtek 1. září 2016 v 10.00 hodin do hlavní budovy školy.

  • 3. ročník

Žáci přijdou 1. září 2016 v 7.45 hodin na odborný výcvik.

Informace pro dálkovou nástavbu školní rok 2016-2017
Rozvrh hodin - zde.
Termíny konzultací - zde.

Skvělé výsledky žáků u  závěrečné zkoušky
V letošním školním roce dosáhli vynikajících výsledků u závěrečné zkoušky žáci učebních oborů. Zkouška skládající se ze tří částí – písemné, praktické a ústní probíhala dle jednotného zadání, které je obdobou státní části maturitní zkoušky.

Zkoušky konalo 56 žáků. 52 žáků bylo úspěšných z toho 17 prospělo s vyznamenáním a 8 žáků se samými jedničkami.
Děkuji pedagogům, kteří se podíleli na jejich přípravě.  Blahopřeji všem úspěšným.

Mgr. Jiří Malý, ředitel školy

Předání výučních listů
V příjemné, slavnostní atmosféře proběhlo v pátek 24. 6. 2016 v obřadní síni semilské radnice předání výučních listů.
IMG 7771 1
Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Náš student postavil hrad Trosky z vlnité lepenky
Student Integrované střední školy Semily Jan Nosek se zapojil do projektu Stavby z vlnité lepenky a vytvořil z ekologického obalového materiálu hrad Trosky. Tématem 10. ročníku soutěže, určené středním stavebním školám, je „Národní kulturní památka“. Deset staveb, mezi kterými je model Jana Noska postoupilo do pražského finále. Vítěze vybere odborná porota 15. června 2016.

Závěr studia maturitních ročníků
Dne 3. června proběhlo v obřadní síni semilské radnice slavnostní předání maturitních vysvědčení. Snímky si můžete prohlédnout v sekci fotogalerie.
Přejeme všem absolventům mnoho štěstí a úspěchů v dalších působištích.
IMG 2502 m

Přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu
Žáci, kteří chtějí konat maturitní zkoušku v září 2016, musí podat ve škole vyplněnou přihlášku nejpozději 27.6.2016.

Předání maturitních vysvědčení 2016
3. června od 12:00 proběhne v obřadní síni Městského úřadu v Semilech slavnostní předání maturitních vysvědčení.
(Zúčastnit se této významné akce ve společenském oblečení by mělo být samozřejmostí).

Nabídka práce v mezinárodní firmě Devro, s. r. o., Jilemnice
Žáci třetích ročníků se setkali s personalistkou této firmy. Seznámila je s jejich výrobním programem – výrobou umělých střev. Zásobují výrobce uzenin po celém světě. V závodě v Hrabačově v současnosti zaměstnávají přes 1 000 pracovníků různých profesí v nepřetržitém provoze. Na volná pracovní místa potřebují pracovité, spolehlivé, pečlivé, manuálně zručné, fyzicky zdatné, samostatné mladé lidi, kteří mají aktivní přístup k práci. Největší zájem mají o elektrikáře, které seznámil pan Paldus, vedoucí těchto odborníků, během prezentace s činností v celém podniku. Zajímavé pro mladé lidi byly i částky nástupních platů.

devro m

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz