Aktuálně

Ocenění za pedagogickou činnost

Náš kolega Ing. Daniel Sisr byl na slavnostním setkání u příležitosti Dne učitelů mezi dvaceti oceněnými padagogy Libereckého kraje.
Blahopřejeme.

100 5326 m

Třídní schůzky

Plánované třídní schůzky se uskuteční ve středu 22. dubna. Od 16.00 hod. začne společná část ve třídách, třídní učitel poskytne celkové informace. Od 16.30 do 17.30 hod. můžete navštívit jednotlivé učitele, kteří vám poskytnou informace o prospěchu a výuce v jednotlivých předmětech.

Podrobný popis umístění učeben a přítomnost vyučujících naleznete zde.

Pro naše nové žáky

Vážení budoucí žáci prvních ročníků,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste vyjádřili tím, že jste podali přihlášku ke studiu v naší škole, která se věnuje vzdělávání řemeslníků již od roku 1934.
Studium u nás Vám přinese řadu výhod: kvalitní přípravu na budoucí povolání, u vybraných oborů stipendium, kde můžete během studia získat až 16500 korun, ve vyšších ročnících odborný výcvik v reálných podmínkách zakázek pro firmy i jednotlivce a tím odměnu za produktivní práci ve výši až 1100 korun měsíčně, možnost pokračovat v nástavbovém studiu. V celé škole budete mít k dispozici WIFI síť s neomezeným přístupem k internetu. Rozvrh hodin je přizpůsoben dopravnímu spojení.

Změna v rozvrhu pro dálkovou nástavbu

Dne 27. 3. 2015 bude rozvrh třídy 1ND z organizačních důvodů změněný:

1. hodina: Občanská nauka
2. hodina: Matematika

Pozor změna rozvrhu dálkové nástavby pro vyučování 20. 3 .2015

V pátek 20. 3. 2015 bude vyučování probíhat podle takto změněného rozvrhu:

Třída ND1

1. hodina: ČJ

2. hodina: MAT

3. hodina: MAT

Třída ND2

6. hodina: Úč

Celostátní soutěž o nejlepší stavební výrobky a technologie 2015. Naše škola v odborné porotě.

Ve čtvrtek 26. února proběhla v Hradci Králové výstava a ústní prezentace stavebních výrobků a technologií zařazených do soutěže Výrobek roku 2015. Na soutěži představilo 16 firem své novinky, které přichází na trh Evropské unie, zejména v České republice. Do odborné poroty, která vyhodnotí nejlepší výrobek roku 2015, bylo vybráno 20 odborných učitelů ze středních a vysokých škol, mezi nimi i Ing. Bc. Petr Holubička.
Jsme potěšeni, že se naše škola mohla zapojit do soutěže. Zároveň nám to umožní seznámit naše žáky s novinkami ve stavebnictví.

Přijímací řízení 2015

Veškeré informace o přijimacím řízení a podmínkách přijetí jsou uvedeny v sekci INFORMACE O STUDIU - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Maturitní ples 2015

Dne 13. 2 .2015 proběhl již tradiční maturitní ples ISŠ Semily.
Akce se vydařila a hosté odcházeli spokojeni.

Na plese také oslavila významné životní jubileum dlouholetá členka učitelského sboru paní Mgr. Eliška Vodvárková - gratulujeme i touto cestou.

IMG 5086 1 IMG 5343 1 IMG 5087 1

Fotografie si můžete prohlédnout v sekci FOTOGALERIE.

Mezinárodní projekt PISA 2015

Naše škola byla vybrána do mezinárodního projektu PISA 2015. Šetření projektu OECD PISA se účastní žáci z více než 70 zemí celého světa. Součástí projektu je i počítačové testování žáků se zaměřením na přírodovědnou gramotnost a týmové řešení problémů.

Maturitní ples 2015
Dne 13.2.2015 v KC Golf Semily od 20:00 začíná již 17. maturitní ples ISŠ Semily.
Jste srdečně zváni.

ples20151 m

Maturita 2015

Do sekce Informace o studiu - Maturitní zkouška byly přidány aktuální informace o průběhu.
Veškeré další materiály naleznete také na webu www.novamaturita.cz

Pedagog naší školy do Bruselu

Učitelka naší školy Mgr. Ludmila Jiroušová byla vybrána mezi 20 pedagogů z České republiky. Začátkem března 2015 se zúčastní studijní cesty do Bruselu. Blahopřejeme.

Termíny výuky dálkové nástavby 2. pol. 2014/15

1. a 2. ročník

16.1.-17.1. L 30.1.-31.1. S 20.2.-21.2. S 6.3.-7.3. L 20.3.-21.3. S 27.3.-28.3. L 10.4.-11.4. S 24.4.-25.4. L 22.5-23.5. L 5.6-6.6. S

3. ročník

16.1.-17.1. L 30.1.-31.1. S 20.2.-21.2. S 27.2.-28.2. L 6.3.-7.3. L 20.3.-21.3. S 27.3.-28.3. L 10.4.-11.4. S 17.4.-18.4. S 24.4.-25.4. L

Přejeme klidné prožití vánočních svátků, mnoho štěstí a zdraví v nadcházejícím roce

PF 2015

Preventivní činnost školy ve spolupráci s Okresním soudem v Semilech

Studenti nástavbového studia se zúčastnili v listopadu a prosinci dvou hlavních líčení trestního práva. Vhodná nabídka jednotlivých hlavních líčení přispívá k hlubšímu pochopení odpovědnosti každého člověka za jeho jednání. Studenty zajímají zejména trestné činy ohrožující zdraví, proti lidské důstojnosti, ublížení na zdraví, návykové látky, maření rozhodnutí státního orgánu, dopravní nehody.
Všechny tyto případy byly projednávány s obžalovanými, kteří byli přivezeni eskortou z vazební věznice. Tyto situace jsou pro studenty varováním pro jejich budoucí osobní i profesní život.
Hlavním líčením předsedali JUDr. S. Behenská a JUDr. M. Fišer, kteří pro skončení líčení v následné besedě studentům vysvětlili průběh a závažnost trestných činů, zodpověděli dotazy studentů.

Exkurze Detoa Albrechtice, s. r. o.

Studenti nástavbového studia a žáci tříletého oboru truhlář navštívili 12. 12. 2014 firmu vyrábějící tradiční české dřevěné hračky z masivu /faktický nástupce semilské TOFY/. Ředitel podniku a senátor Jaroslav Zeman přiblížil studentům historii výroby hraček, systém řízení s. r. o., expedici, která dodává 80 % produkce do zahraničí. Studenti viděli, že i tato malá firma modernizuje výrobu – zavádí do výroby automaty, tím zvyšuje produktivitu práce, nahrazuje namáhavou práci moderní technikou.
Po prohlídce jednotlivých provozů následovala návštěva muzea a firemní prodejny, kde si mohli nakoupit dárečky k Vánocům.

Preventivní činnost školy ve spolupráci s policií ČR v průběhu podzimu 2014

Žákyně a žáci 1. ročníku oboru truhlář, tesař a provozní služby se v listopadu zúčastnili přednášky Kriminalita mládeže a sociálně-patologické jevy. Pro žáky bylo velmi zajímavé, když se mohli podívat do míst, kam se běžný člověk nedostane. Viděli některou moderní techniku, s níž policie pracuje. Přednášející pí Šídová , p. Kmínek a pracovníci dalších oddělení se žákům věnovali a zprostředkovali jim zajímavé poznatky. Součástí akce byla i prohlídka cel předběžného zadržení, střelnice, tělocvičny, autoparku atd.
Tato akce je součástí Minimálního preventivního programu ISŠ Semily. Následovat bude návštěva hlavního líčení u Okresního soudu v Semilech a exkurze do Věznice v Rýnovicích. Ještě v tomto školním roce proběhne přednáška Mgr. Pavla Kuřátka z Věznice ve Valdicích věnovaná kriminalitě mládeže.

Přehled sportovních akcí naší školy v 1. pololetí 2014

Atletika – středoškolský pohár 18. září v Turnově, ISŠ Semily – 7. místo
Malá kopaná – okresní turnaj 7. října v Turnově , 5. místo
Fotbal – pohár Josefa Masopusta 21. října v Železném Brodě , 3. místo
Basketbal – okresní turnaj SŠ 11. listopadu v Jilemnici, 2. místo. Reprezentovali: Průcha, Kvintus, T. Novotný, Eder, F. Janoušek, Jakubičko, J. Janoušek, Kvíčala, Janovský.
Volejbal – okresní turnaj SŠ, pořadatel ISŠ Semily, 26.-27.11., chlapci 4. místo
Florbal - okresní turnaj SŠ 9. prosince v Turnově, 5. místo

Evropský dům a Česká národní banka Praha

Studenti nástavbového studia podnikání navštívili Evropský dům, kde během dvouhodinového programu získali informace o historii a současnosti EU. Prezentace věnovaná strukturálním fondům EU byla směřována na využití evropských peněz při studiu středoškoláků i vysokoškoláků v zahraničí – program Erasmus. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavého i o stránkách EURES. Mnozí z nich chtějí po ukončení studia získávat pracovní zkušenosti mimo ČR. Stejně jako europoslanci si vyzkoušeli hlasovací zařízení. Rozhodovali o termínu vstupu ČR do eurozóny, o rozšiřování EU.

Po obědě byla naplánovaná exkurze do České národní banky. Bohatý program, ale málo času. Nejzajímavější byly falzifikáty našich bankovek – studenti odhadovali, které jsou pravé a které falešné. Zážitkem na celý život /už se zřejmě nebude opakovat/ bylo zvednutí zlaté cihly. Znalosti studentů o naší centrální bance a historii platidel byly oceněny při soutěži, kde uspěli studenti Pink, Zahrádka a Jón.
Cesta domů rychlíkem byla náročná. Výluka, zpoždění náhradní autobusové dopravy, nepravdivé informace zaměstnanců ČD byly příčinou, že cesta do Semil trvala 4 hodiny. Důležité ale bylo, že všichni dojeli do svých domovů obohaceni o nové poznatky.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz