Aktuálně

Fotografie ze slavnostního předávání maturitního vysvědčení

Fotografie se nacházejí ve fotogalerii.

Termíny doklasifikace třídy NS2

Studenti, potvrďte svou účast na doklasifikaci jednotlivým vyučujícím. V případě, že chcete konat opravnou zkoušku také v červnu, je to možné na základě písemné žádosti a dohody s jednotlivými vyučujícími.

2.6. 13:00  Mam 
3.6.   7:45  Pek uč. 7
6.6. 12:00  CHP 
10.6. 12:00  Účt 
11.6. 11:00 PN
12.6. 7:45 HV
17.6. 12:00 Ek
18.6. 9:20 Čj
19.6. 8:00 Aj

Slavnostní předání maturitního vysvědčení

Slavnostní předání maturitního vysvědčení se koná ve čtvrtek dne 29. května ve svatební síni radnice Města Semily od 14:00.

3. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vypisuje 3. kolo přijímacího řízení do oboru studia: elektrikář, klempíř, pečovatelské služby, truhlář, tesař, zedník, nástavbové studium denní forma, nástavbové studium dálková forma.
Přihlášky se mohou podávat do 20. 6. 2014.

Termíny závěrečných zkoušek 2014

Rozpis naleznete zde.

Harmonogram ústních maturitních zkoušek 2014

Podrobnosti naleznete zde: SP4, NS2, ND3

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vypisuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru studia: elektrikář, klempíř, pečovatelské služby, truhlář, tesař, zedník, nástavbové studium denní forma, nástavbové studium dálková forma.
Přihlášky se mohou podávat do 16. 5. 2014.

Ředitelské volno

Ředitel uděluje žákům ve dnech 2. května a 9. května ředitelské volno.

Rychlí a šikovní studenti z NS 1.

Rychlé prstíky a dostatek odvahy měli studenti prvního ročníku nástavbového studia. 25. května 2014 psali zkoušku Master in Typing, kterou vyhodnocovala společnost Mount Blue. Jejich výkony potvrzují certifikáty, které jim předal Ing. Bc. Petr Holubička, zástupce ředitele ISŠ.
Kdo bude v květnovém, nebo listopadovém termínu následovat Jana Havlíčka, Marka Roštejnského, Janu Klémovou a Naďu Kolaříkovou?
Jejich výsledky byly chvályhodné – kolem 170 čistých úhozů za minutu s chybovostí 0,55 %.

P4101643m

 

Přednáška a beseda s poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Studenti nástavbového studia si vyslechli přednášku Mgr. Jana Farského na téma demokracie, rozložení státní moci a činnost Parlamentu České republiky.
Po skončení přednášky v následné besedě Mgr. Farský studentům odpověděl a vysvětlil vznesené dotazy.
P4230115

Přijímací řízení pro rok 2014/2015

 

Výsledky přijímacího řízení do oboru Podnikání (denní forma vzdělání) naleznete zde.

 

Výsledky přijímacího řízení do oboru Podnikání ( dálková forma vzdělání) naleznete zde.

 

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů naleznete zde:

 

OBOR KÓD
ELEKTRIKÁŘ 26-51-H/01
INSTALATÉR 36-52-H/01
KLEMPÍŘ 23-55H/01
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 75-41-E/01
TESAŘ 36-64-H/01
TRUHLÁŘ 33-56-H/01
ZEDNÍK 36-67-H/01

Rodičovské sdružení

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se konají ve středu 23. dubna 2014.
Program schůzek je zaměřen na hodnocení výsledků vzdělávání na konci 1. čtvrtletí a na další informace týkající se jednotlivých tříd a provozu školy.
Třídní schůzky začínají v 15.00 hodin společnou částí s třídními učiteli. Od 15.30 do 17.00 hodin můžete navštívit jednotlivé vyučující a získat podrobnější informace o prospěchu Vašich dětí, případně projednat další záležitosti týkající se jejich vzdělávání.

Účast studentů na jednání Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Studenti nástavbového studia absolvovali exkurzi, při které se měli možnost podívat na zasedání Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Senátem studenty provázel Jaroslav Zeman, senátor za obvod č.35 – Jablonec nad Nisou/Semily,
Poslaneckou sněmovnou poslanec Mgr. Václav Horáček.
Pan Zeman i pan Mgr. Horáček ochotně zodpověděli vznesené dotazy.

Plnění preventivního programu 2013/2014

Studenti nástavbového studia, prvních ročníků stavebních oborů a provozu služeb se zúčastnili šesti hlavních líčení trestního práva na Okresním soudě v Semilech, které řídili JUDr. Stanislava Behenská a JUDr. Martin Fišer.
Náplň jednotlivých hlavních líčení směřovala na případy krádeží, zpronevěry, neoprávněného užívání cizí věci, podvodu, poškození cizí věci, obecného ohrožení, násilí proti orgánu veřejné moci, maření úkonu úředního rozhodnutí a užívání návykových látek. Po skončení líčení JUDr. S. Behenská a JUDr. M. Fišer ochotně při následné besedě vysvětlili a zodpověděli vznesené dotazy.

Skvělý výsledek na soutěži

Jiří Šikola, žák 2. ročníku oboru instalatér obsadil vynikající 2. místo v konkurenci 58 soutěžících v celostátní soutěži ve sváření „ O zlatou kuklu společnosti SIAD“. Soutěž se konala ve Střední škole technické v Mostě.
V soutěži truhlářů v Třemošnici obsadilo družstvo ve složení Filip Lauda - Jakub Kubíček 4. místo. V jednotlivcích byl Lauda třetí a Kubíček pátý.
Na krajské soutěži SUSO (soutěž učňů stavebních oborů) byli truhláři Lauda s Kubíčkem desátí a zedníci Milan Hyška a Lukáš Kraus pátí.
Blahopřejeme

Přijímací řízení - 2. kolo

Na základě počtu podaných přihlášek v prvním kole přijímacího řízení sdělujeme, že další kolo přijímacího řízení do oborů truhlář, tesař, elektrikář, instalatér, zedník, klempíř a pečovatelské služby bude vyhlášeno po skončení 1. kola tzn. 25. dubnu 2014.

Zkoušky Master in TYPING and MASTER in COMMUNICATION

Studenti se mohou na stránkách www.inovacevyuky.cz přihlásit ke zkoušce rychlosti psaní. Zkouška se bude konat 25. března 2014 v 8:00 v učebně číslo 7 v hlavní budově školy. Mohou se přihlásit studenti nástavbového studia (denního i dálkového), průmyslovky i učebních oborů. Poplatek za přihlášení činí 300,- Kč. Studenti obdrží certifikát s údaji o rychlosti a přesnosti psaní.
V roce 2013 získalo certifikát 12 studentů. 

Ples ISŠ Semily 2014

Dne 21. února 2014 proběhl tradiční ples ISŠ Semily. Fotografie si můžete prohlédnout v sekci fotogalerie.

Maturitní ples 2014

Maturitní ročníky zvou na tradiční maturitní ples, který se koná 21.2.2014 v KC Golf Semily.

ples m

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz