Aktuálně

Český den proti rakovině

Naši žáci se již tradičně zúčastňují akce, kterou pořádá Liga proti rakovině Praha. Každý mohl zakoupením kytičky přispět v boji proti této zákeřné nemoci.

liga_rakovina_m

Rozpis maturit 2012

Rozpis  v PDF formátu třídy ND3 naleznete zde.

Rozpis  v PDF formátu třídy NS2 naleznete zde.

Rozpis  v PDF formátu třídy SP4 naleznete zde.

Výsledky společné části maturitní zkoušky 2012

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 sb. Vám budou výsledky zaslány na e-mailovou adresu, kterou jste zadali na přihlášce ke zkoušce. Výsledky obdržíte dne 16.5.2012.

Výsledky přijímacího řízení na nástavbové studium - dálková forma vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání· 64-41-L/51 Podnikání, dálková formy vzdělávání, ve školním roce 2012/2013

Grafická soutěž - můj rodinný dům 2012

Studenti 4. ročníku maturitního oboru na naší škole mají za úkol nakreslit - navrhnout v první polovině školního roku studii.
Následně pak prováděcí dokumentaci ke stavebnímu řízení na rodinný domek.
Měli možnost vybrat z dodaných předloh, ale mohli si zvolit i cestu vlastního projektování - vytvořit dům dle vlastních představ.

Praktická maturita nástavbového studia

Probíhala  od pondělí 24. dubna do čtvrtka 26. dubna 2012 v odborných počítačových učebnách.
Maturanti zpracovávali souvislý účetní příklad podniku v programu Stereo, řešili konkrétní případy z podnikové praxe. Zabývali se marketingem firmy, vyhotovovali právní dokumenty, psali obchodní dopisy a prováděli hospodářské výpočty.
Maturity se zúčastnilo 35 studentů 3ND a 22 studentů 2NS. Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Výsledky přijímací zkoušky pro obor Stavebnictví

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání  36-47-M/01 Stavebnictví, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2012/2013

2. kolo přijímacího řízení

Ředitel Integrované střední školy v Semilech vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro obory stavebnictví, truhlář, tesař, instalatér, klempíř, elektrikář, zedník, pečovatelské služby, nástavba podnikání dálková. Informace o počtu volných míst naleznete v přiložené tabulce. Termín pro odevzdání přihlášek je do 18.5.2012.

Stavebnictví Podnikání - dálková Elektrikář Instalatér Klempíř Pečovatelské služby Tesař Truhlář Zedník
15 15 15 13 9 10 9 11 19

Informace pro přijaté uchazeče

Nástavba - do 27.4.2012 mailem závazně potvrďte úmysl vzdělávat se v ISŠ.

Učební obory - zájem studovat v ISŠ Semily potvrďte odevzdáním zápisového lístku.
Lístek odevzdejte do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení
t.j. do 7.5.2012.

Výsledky přijímacího řízení na učební obory

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku učebních oborů, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2012/2013

Výsledky přijímacího řízení na nástavbové studium - denní forma vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání  64-41-L/51 Podnikání, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2012/2013

Třídní schůzky

Dne 18. dubna se konají třídní schůzky pro rodiče.
Začátek je v 15:00. Předpokládaný konec v 17:00.

Praktická maturita třídy SP4

Ve dnech 16. a 17. dubna probíhala praktická maturita třídy SP4. Žáci navrhovali železobetonovou konstrukci a pomocí programu ArchiCad vytvořili projekt rodinného domu. Fotografie z průběhu si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Soutěž žáků v řemeslných dovednostech

S příchodem jara se naší žáci připravují na soutěže, kde si mohou porovnat své znalosti a dovednosti s žáky  škol s podobným zaměřením výuky.

Jeden svět 2012

Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět probíhal v březnu v Semilech a dalších 40 měst po celé ČR. Součástí festivalu byla i speciální projekce pro školy. Žáci naší školy tak mohli vidět nejlepší dokumentární film Pod sluncem tma. Režisér Martin Mareček natočil film v Zambii, vypráví se v něm o českých expertech, kteří pomáhali elektrifikovat jednu místní vesnici.

11. ročník soutěže v grafických programech

Naše škola se zúčastnila již 11. ročníku soutěže v grafických programech na Střední průmyslové škole v Českých Budějovicích. Školu reprezentovali dva studenti 4. ročníku - Zdena Dobrá a Hynek Řehořek a jeden student 3. ročníku - Miroslav Plíšek. Ve velké konkurenci se zdaleka neztratili. Podrobnosti naleznete zde.

Nová technika na ISŠ Semily

Počátkem roku 2012 přibylo do vozového parku školy nové speciální užitkové vozidlo Multicar M27 – třístranný valník, sklápěč. Nahradí již prakticky dožité vozidlo obdobného typu, které škola provozuje od roku 1989.

Kantýna

V budově školy byla nově otevřena kantýna, kde si žáci i pracovníci školy mohou zakoupit občerstvení.

Lyžařský kurz


Již tradičně se v Rokytnici nad Jizerou na chatě bývalé Technometry uskutečnil od 11. do 16. března 2012 lyžařský kurz. V místě jsou výborné terény jak pro začínající, tak pro zdatné lyžaře a snowboardisty.

Copyright © 2016. All Rights Reserved ISŠ Semily.

Tvorba webu www.helpmark.cz